Groepsraad – woensdag 16 maart 2016

Groepsraad – woensdag 16 maart 2016

Op het moment van schrijven van dit artikel staan er bij Scouting Rhenova 109 jeugdleden en 44 vrijwilligers (leiding, stamleden, bestuursleden en ondersteuners) ingeschreven. Daarnaast staan er 96 kinderen op de wachtlijst, voornamelijk in de leeftijdscategorie van de bevers (5 – 7 jaar) en de welpen (7 – 11 jaar). Daarmee staat Scouting Rhenova er qua ledenaantallen goed voor!

Eens in de 6 / 7 weken komen leiding en bestuur bijeen om met elkaar te praten over de koers van de vereniging tijdens de zogeheten Groepsraad. Tijdens deze vergadering praten de speltakken elkaar bij over hun activiteiten, bespreken we de groepsactiviteiten, benoemen we nieuwe leidinggevenden of bestuursleden en maken we onderling afspraken en plannen voor de toekomst. Ook komen in deze vergadering de begroting en het jaarverslag van de vereniging aan bod.

Tijdens de eerstvolgende Groepsraad op woensdag 16 maart 2016 van 20:00 – 22:00 willen we alle ouders / vertegenwoordigers van onze vereniging uitnodigen om bij de leiding en bestuursleden aan tafel te komen zitten. We informeren u over het reilen en zeilen bij onze groep in het afgelopen kalenderjaar, leggen u de uitkomsten van de enquête Groepsontwikkeling van medio 2015 voor en stellen uw inbreng op prijs als we gaan praten over de groepsactiviteiten die we in het volgende seizoen willen gaan organiseren.

Aanmelden voor de Groepsraad kan per email: voorzitter@rhenova.nl.

5 gekwalificeerd leidinggevenden erbij!
Handen uit de mouwen: bedankt!

Reactie verzenden

Pin It on Pinterest