Lid worden

Direct aanmelden voor de wachtlijst van Scouting Rhenova

Aanmelden bij Scouting Rhenova kan rechtstreeks op internet via de link naar de Scouting Nederland website. Beantwoord hierbij zoveel mogelijk vragen. Na versturen sta je automatisch op de wachtlijstLet wel op dat je je aanmeldt bij RHENOVA.

Wachtlijst

Momenteel hebben wij een wachtlijst voor alle speltakken. Afhankelijk van het verloop worden kinderen geplaatst. Kinderen worden op volgorde van aanmelden opgeroepen zodra er dus plek voor ze is. Alle kinderen mogen daarna eerst twee keer kijken voordat ze zich officieel inschrijven bij Scouting Rhenova.

Kijken bij de speltak

Zodra er plaats is bij de groep wordt er contact met je opgenomen voor de kijkopkomsten. Je mag namelijk eerst 2 keer komen kijken voordat je lid wordt bij Scouting Rhenova. Inschrijving gaat via het formulier dat de leiding zal geven. Deze formulieren zijn ook te downloaden van de site:

Inschrijfformulier nieuw jeugdlid (Word – print versie)
Inschrijfformulier nieuw jeugdlid (PDF)
Inschrijfformulier nieuw jeugdlid (Word – digitale versie)
(Versie 2017-2018)

LET OP: Gebruik het inschrijfformulier s.v.p. niet voor aanmelding op de wachtlijst.

Contributie Seizoen 2017-2018

De hoogte van de contributie voor alle jeugdleden bedraagt € 127,50,- per jaar. Hierin zijn alle activiteiten gedurende het jaar inbegrepen, behalve het zomerkamp.

De contributie wordt in één keer gefactureerd in oktober. Instromen na 1 januari betekent een contributie van € 75,- voor dat seizoen.

Contributie zomerkamp

De zomerkampbijdrage is €100,- en wordt apart gefactureerd in april. Mocht u kind niet meegaan dan is afmelden voor 1 april verplicht. Jeugdleden van de Bevers (5 tot 7 jaar) gaan niet op zomerkamp en betalen dus alleen de jaarcontributie á € 127,50 per seizoen.

U-pas

Indien uw kind een geldige U-Pas heeft, verzoeken we u om contact op te nemen met de penningmeester. Dit hoeft niet via de leiding, maar kan rechtstreeks via penningmeester@rhenova.nl . Hij kan nagaan voor welke tegemoetkoming uw kind in aanmerking komt en onder welke voorwaarden. Meer info over de U-Pas is na te lezen op www.U-Pas.nl

Scouting Nederland lidmaatschap

Bij het aangaan van het lidmaatschap bij Scouting Rhenova is het nieuwe lid ook gebonden aan de rechten en plichten die volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland gelden ten aanzien van zijn/haar functie. Deze zijn na te lezen op www.scouting.nl

Opzegging lidmaatschap Scouting Rhenova

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per seizoen, peildatum 1 juli. Bij afmelding na deze datum, betaalt u contributie voor het komende seizoen. Afmelding is alleen schriftelijk mogelijk via het opzegformulier. Deze opzegformulieren kunt u hieronder downloaden:

(Versie 2017-2018)

Formulieren

Naast de inschrijfformulieren en opzegformulieren zijn er nog meer formulieren te downloaden. Het gaat hier om het Medisch paspoort en de materiaallijst. Voor alle formulieren geldt dat volledig ingevulde formulieren alleen in behandeling worden genomen als ze voorzien worden van een handtekening.

Per post Ledenadministratie Scouting Rhenova
p/a Werner Helmichstraat 119A
3553 JW Utrecht
Los Aan iemand van de speltakleiding
Per fax 030-8200245
Gescand ledenadministratie@rhenova.nl

Medisch paspoort

Medisch paspoort (Word – print versie)
Medisch paspoort (PDF)
Medisch paspoort (Word digitale versie)
(Versie 2017)

Let op: Invullen in Word mag, maar de speltakleiding moet een papieren en ondertekende versie hebben.

Materiaallijst

Materiaallijst

(Versie 2015)

Scoutfit

Bij scouting hoort een eigen tenue: de Scoutfit. Elke speltak heeft een eigen kleur met bijpassende insignes. De ouders dienen de Scoutfit zelf aan te schaffen via een speciale winkel: de Scoutshop. De groep heeft ook een groepsdas, bij ons is dat een bruine das met een witte bies. Deze das kun je bij ons kopen(dus niet via de Scoutshop) door 10 euro over te maken op rekening NL84INGB0006246860 t.n.v. Scouting Rhenova o.v.v. Groepsdas en de naam van het (jeugd)lid. Wij zorgen er dan voor dat de das bij het (jeugd)lid wordt bezorgd.

Scoutshop

Scoutshop Utrecht
Verlengde Hoogravenseweg 150 a
3525 BL Utrecht
Email: scoutshoputrecht@scouting.nl
Telefoon: 030-2890419

Of je bestelt je Scoutfit online op Scoutshop

Pin It on Pinterest