Financieel

Wat kost dat eigenlijk, scouting?

De kosten van scouting zijn onder te verdelen in twee delen: de contributie en zomerkamp, en aanschaf van o.a. kleding (scoutfit).

Contributie
De hoogte van de contributie jaarlijks bepaald tijdens de laatste groepsraad van het seizoen. Instromen na 1 januari betekent een deelcontributie voor dat seizoen. De betaling voor de contributie gebeurt via automatische incasso.
Op 25 januari 2018 is vastgesteld dat de contributie voor seizoen 2018-2019 voor alle jeugdleden € 127,50,- zal bedragen. Dit zal in twee keer geïnd worden. Hierin zijn alle activiteiten gedurende het jaar inbegrepen, behalve het zomerkamp.

Zomerkamp
De zomerkampbijdrage is €115,- en wordt apart gefactureerd. De betaling voor het zomerkamp gebeurt via automatische incasso. U dient uw kind hiervoor zelf aan te melden op het door de speltakleiding aangegeven moment via sol.scouting.nl. Jeugdleden van de Bevers (5 tot 7 jaar) gaan niet op zomerkamp en betalen dus alleen de jaarcontributie.

U-pas
Indien uw kind een geldige U-Pas heeft, verzoeken we u om contact op te nemen met de penningmeester. Zij kan nagaan voor welke tegemoetkoming uw kind in aanmerking komt en onder welke voorwaarden. Meer info over de U-Pas is na te lezen op www.u-pas.nl.

Penningmeester
De penningmeester zal altijd tijdig aangeven wanneer er een automatische incasso zal plaatsvinden. Heeft u vragen over de contributie of andere financiële vraagstukken, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@rhenova.nl.

Andere kosten
Mogelijke andere kosten zijn o.a. de aanschaf van kleding (scoutfit). Zie hiervoor de pagina “Ingeschreven en nu?”.

Pin It on Pinterest