Huishoudelijk Reglement en Privacywet

Huishoudelijke Reglement

Bij het aangaan van het lidmaatschap bij Scouting Rhenova is het nieuwe lid ook gebonden aan de rechten en plichten die volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland gelden ten aanzien van zijn/haar functie. Deze zijn na te lezen op www.scouting.nl.

Daarnaast hebben wij bij Scouting Rhenova nog wat verder toegespitst op onderwerpen en/of onderwerpen toegevoegd aan dit Huishoudelijk Reglement in onze eigen Huishoudelijk Reglement. U kunt deze inlezen door hiernaar te vragen bij het bestuur.

Ook heeft Scouting Rhenova statuten. U kunt deze inlezen door naar de pagina downloads te gaan.

Privacy

Je gegevens worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Je hebt via Scouts Online (sol.scouting.nl) altijd toegang tot je eigen gegevens. Gegevens zijn alleen zichtbaar voor de desbetreffende rollen zoals verdeeld in Scouts Online. Speltakleiding kan bijvoorbeeld alleen de gegevens zien van de leden van hun eigen speltak. Mocht er door bijvoorbeeld een groepsactiviteit een speltakleiding gegevens nodig hebben van andere leden, zal deze dit opvragen bij de ledenadministratie. Deze zal per aanvraag zorgvuldig nagaan welke informatie nodig is en het minimale aan informatie delen om aan het doel van de vraag te voldoen.

Het gezondheidsformulier/medisch paspoort wordt zorgvuldig bewaard door de speltakleiding en niet digitaal geregistreerd. De formulieren zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de speltak en worden na het zomerkamp op correcte wijze vernietigd. De formulieren zullen door het leidingteam in een afgesloten kast bewaard worden (bijvoorbeeld de speltakkast), waarvan alleen (één van) de speltakleiding de sleutel heeft.

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s. Op het inschrijfformulier heeft u aangegeven of u er bewaar op heeft als wij foto’s en video’s gebruiken waar u/uw kind op staat. Foto’s en video’s worden gebruikt voor o.a. onze website, onze social media kanalen (Facebook), ons deel in het Scouting Magazine, informatieblaadjes (bijv. “Help Mijn Kind…!”, jaarverslag), e-mails en krantenartikelen. Daarnaast is het mogelijk dat leiding foto’s en video’s met ouders deelt via afgesloten social media groepen (Facebook, WhatsApp).

 

Pin It on Pinterest