Organisatie

Het hoogste orgaan binnen Scouting Rhenova is de Groepsraad (GR). De Groepsraad bestaat uit alle leiding van de groep, het voltallige bestuur en twee afgevaardigden van de stam. De Groepsraad overlegt over alle groepszaken en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de groep. Ook neemt de Groepsraad besluiten over het te voeren beleid en de benoeming van nieuwe leiding en bestuursleden. De Groepsraad komt iedere zes weken samen en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.

Pin It on Pinterest