Bestuur

Het bestuur van Scouting Rhenova

(v.l.n.r. Arjan Heijn, Richard Cohen, Marianne Heins (vml. bestuurslid), Kevin Donk (vml. bestuurslid), Philip Komen, Ellen Welsing en John Bessems – Heleen Jones staat niet op de foto)

De Groepsraad stelt de leden van het bestuur aan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid, voert de leden- en financiële administratie, bevordert en bewaakt de kwaliteit van de leiding en het aangeboden scoutingspel, bemiddelt in geval van conflicten binnen de groep, ziet toe op zorgvuldig gebruik van de middelen (materiaal, gebouw en geld) en bevordert de samenhang binnen de groep door het coördineren van groepsactiviteiten.

Het bestuur is het eerste aanspreekpunt voor ouders met aspirant-jeugdleden of wanneer ouders vragen hebben die ze niet direct bij de speltakleiding kwijt kunnen. Het bestuur vormt tevens de schakel tussen de Groepsraad, de Stichting Gebouwbeheer Rhenova (die onze accomodatie beheert) en de Regio Drie Rivieren Utrecht waar Scouting Rhenova onderdeel van uitmaakt.

De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen zich maximaal twee keer herkiesbaar stellen. Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij. Als je ambitie hebt om een bepaalde functie binnen het  bestuur te vervullen kun je dit bij het bestuur kenbaar maken, bij voorkeur aan het begin van het seizoen waarin een functie vrijvalt.

Het bestuur van Scouting Rhenova bestaat op dit moment uit 6 bestuursleden: een voorzitter, secretaris, penningmeester, een groepsbegeleider en twee algemeen bestuursleden.

 

Functie Benoeming

Groepsraad

Datum

aftreden

Naam

bestuurslid

Bestuurslid

sinds

Secretaris – gegevensbeheer / communicatie (db) 12-12-2016 01-01-2020 Heleen Jones 12-12-2016
Algemeen bestuurslid – beleid / praktijkbegeleider 27-10-2014 01-01-2017 Ellen Welsing 27-10-2014
Groepsbegeleider 27-10-2014 01-01-2017 Richard Cohen 15-12-2009
Penningmeester 19-01-2015 01-01-2018 John Bessems 02-01-2009
Algemeen bestuurslid – materiaalbeheer 19-01-2015 01-01-2018 Arjan Heijn 14-01-2009
Voorzitter 09-12-2015 01-01-2019 Philip Komen 25-01-2012

De voorzitter, secretaris en groepsbegeleider worden in functie benoemd. Het bestuur komt onderling de verdere taakverdeling overeen. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde functies anders worden ingevuld dan dat misschien logisch is of verwacht wordt. De taken van de verschillende bestuursleden zijn:

Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het organiseren en voorzitten van de Groepsraad en de bestuursvergaderingen, bewaakt de samenhang en continuïteit van het beleid en onderhoudt de externe contacten van de groep met overheden, de regio Drie Rivieren Utrecht en de landelijke organisatie Scouting Nederland.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van de groep (waaronder de ledenadministratie), de externe en interne communicatie en beheert de website.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het bewaken van de inkomsten en uitgaven van de groep en het opstellen van het financieel jaarverslag. De penningmeester onderhoudt contacten met de Stichting Gebouwbeheer Rhenova voor de huisvesting en met de Regio Drie Rivieren Utrecht voor de subsidie.

Groepsbegeleiders

De groepsbegeleiders hebben als taak het begeleiden van individuele leiding en speltakteams. Hieronder valt het werven, selecteren en introduceren van nieuwe leiding, het stimuleren van de leidinggevende bekwaamheid en het bemiddelen bij conflicten binnen de groep. Zij proberen ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers zich fijn voelen in de groep en de kwaliteit van het Scoutingspel te bevorderen.

Algemeen bestuurslid – Materiaalbeheer

Het algemeen bestuurslid met aandachtsgebied materiaalbeheer is verantwoordelijk voor de uitgifte, inname en onderhoud van het groepsmateriaal, zoals tenten, kampeerspullen en pioniermaterialen en beheert het magazijn. Tevens houdt hij toezicht op de kwaliteit van het materiaal en doet voorstellen voor de vervanging of uitbreiding ervan.

Algemeen bestuurslid – Beleid tevens praktijkbegeleider

Het algemeen bestuurslid met aandachtsgebied beleid is verantwoordelijk voor het opstellen van het algemene beleid van de vereniging in de vorm van het jaarplan en jaarverslag. Als praktijkbegeleider zet het bestuurslid zich in voor het kwalificeren van leiding tot gekwalificeerd leidinggevende en het stimuleren van trainingen.

Pin It on Pinterest