Bestuur

Het bestuur van Scouting RhenovaBestuur

v.l.n.r. Rene Hochstenbach (voorzitter), Heleen Jones (secretaris), Pekka Ala-Lähde (penningmeester)

De Groepsraad stelt de leden van het bestuur aan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid, voert de leden- en financiële administratie, bevordert en bewaakt de kwaliteit van de leiding en het aangeboden scoutingspel, bemiddelt in geval van conflicten binnen de groep, ziet toe op zorgvuldig gebruik van de middelen (materiaal, gebouw en geld) en bevordert de samenhang binnen de groep door het coördineren van groepsactiviteiten.

Het bestuur is het eerste aanspreekpunt voor ouders met aspirant-jeugdleden of wanneer ouders vragen hebben die ze niet direct bij de speltakleiding kwijt kunnen. Het bestuur vormt tevens de schakel tussen de Groepsraad, de Stichting Gebouwbeheer Rhenova (die onze accomodatie beheert) en de Regio Drie Rivieren Utrecht waar Scouting Rhenova onderdeel van uitmaakt.

De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen zich maximaal twee keer herkiesbaar stellen. Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij. Als je ambitie hebt om een bepaalde functie binnen het  bestuur te vervullen kun je dit bij het bestuur kenbaar maken, bij voorkeur aan het begin van het seizoen waarin een functie vrijvalt.

Het bestuur van Scouting Rhenova bestaat idealiter uit 6 bestuursleden: een voorzitter, secretaris, penningmeester, een groepsbegeleider en twee algemeen bestuursleden.

Functie

Benoeming

Groepsraad

Datum

aftreden

Naam

bestuurslid

Bestuurslid

sinds

Voorzitter 31-10-2018 01-01-2022 Rene Hochstenbach 01-01-2019
Secretaris – gegevensbeheer 12-12-2016 01-01-2023 Heleen Jones 12-12-2016
Groepsbegeleider 31-10-2018 01-01-2023 Mieke Pelgrum 31-10-2018
Penningmeester 15-03-2021 01-01-2024 Pekka Ala-Lähde 01-01-2021
Groepsbegeleider 19-12-2018 01-01-2024 Jolanda van Wijngaarden 19-12-2018
De voorzitter, secretaris en groepsbegeleider worden in functie benoemd. Het bestuur komt onderling de verdere taakverdeling overeen. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde functies anders worden ingevuld dan dat misschien logisch is of verwacht wordt. De taken van de verschillende bestuursleden zijn:

Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het organiseren en voorzitten van de Groepsraad en de bestuursvergaderingen, bewaakt de samenhang en continuïteit van het beleid en onderhoudt de externe contacten van de groep met overheden, de regio Drie Rivieren Utrecht en de landelijke organisatie Scouting Nederland.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het gegevensbeheer van de groep (waaronder de ledenadministratie in Scouts Online), de externe en interne communicatie en beheert de website.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het bewaken van de inkomsten en uitgaven van de groep en het opstellen van het financieel jaarverslag. De penningmeester onderhoudt contacten met de Stichting Gebouwbeheer Rhenova voor de huisvesting en met de Regio Drie Rivieren Utrecht voor de subsidie / afdracht.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider heeft als taak het begeleiden van individuele leiding en speltakteams. Hieronder valt het werven, selecteren en introduceren van nieuwe leiding, het stimuleren van de leidinggevende bekwaamheid en het bemiddelen bij conflicten binnen de groep. Hij probeert ervoor te zorgen dat alle vrijwilligers zich fijn voelen in de groep en de kwaliteit van het Scoutingspel te bevorderen.

Algemeen bestuurslid

Een algemeen bestuurslid heeft geen vast omschreven takenpakket maar kan diverse onderwerpen op zich nemen. Er is momenteel behoefte aan een bestuurslid die een coördinerende taak op zich wil nemen op het gebied van materiaal en huisvesting en een bestuurslid met aandachtsgebied communicatie.

Pin It on Pinterest