Bestuur

Bij Scouting Rhenova zijn er twee besturen: Het groepsbestuur van de vereniging Scouting Rhenova en het bestuur van de Stichting Gebouwbeheer Rhenova.


Groepsbestuur

De Groepsraad stelt de leden van het bestuur aan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid, voert de leden- en financiële administratie, bevordert en bewaakt de kwaliteit van de leiding en het aangeboden scoutingspel, bemiddelt in geval van conflicten binnen de groep, ziet toe op zorgvuldig gebruik van de middelen (materiaal, gebouw en geld) en bevordert de samenhang binnen de groep door het coördineren van groepsactiviteiten.

Het bestuur is het eerste aanspreekpunt voor ouders met aspirant-jeugdleden of wanneer ouders vragen hebben die ze niet direct bij de speltakleiding kwijt kunnen. Het bestuur vormt tevens de schakel tussen de Groepsraad, de Stichting Gebouwbeheer Rhenova (die onze accommodatie beheert) en de Regio Drie Rivieren Utrecht waar Scouting Rhenova onderdeel van uitmaakt.

De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd en kunnen zich maximaal twee keer herkiesbaar stellen. Het bestuur houdt een rooster van aftreden bij. Het bestuur van Scouting Rhenova bestaat idealiter uit 6 bestuursleden: een voorzitter, secretaris, penningmeester, een groepsbegeleider en twee algemeen bestuursleden.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Wilt u contact opnemen met het groepsbestuur? Dat kan via bestuur@rhenova.nl of via onderstaande contactformulier.


Stichtingsbestuur

Ook de Stichting heeft een bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud aan het gebouw en terrein en de verhuur van het gebouw.

Het bestuur bestaat uit: en voorzitter, secretaris, penningmeester en een verhuurcoördinator. De stichting is te bereiken via: stggebouwbeheer@rhenova.nl

Het groepsbestuur stuur o.a. de klusjesmannen en vrouwen aan binnen de vereniging (en de stichting). Zodat het gebouw netjes is én blijft. Kijk voor de vacatures hiervoor op deze pagina.