Groepsraad

De groepsraad is een beslisorgaan binnen de scoutingvereniging.

De groepsraad bestaat uit:

  • de leden van het groepsbestuur;
  • de leidinggevenden bij de speleenheden in de groepsvereniging;
  • de overige personen, die een functie in de groepsvereniging vervullen (praktijkbegeleider, vertrouwenspersoon);
  • één afgevaardigde namens de leden van elke tot de groepsvereniging behorende leeftijdsgroep.

Bij de leeftijdsgroepen met minderjarige jeugdleden is de afgevaardigde een wettelijke vertegenwoordiger van een lid van de leeftijdsgroep.

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor meer informatie over de VOG klik hier.