Statuten en huishoudelijk reglement

Bij het aangaan van het lidmaatschap bij Scouting Rhenova is het nieuwe lid ook gebonden aan de rechten en plichten die volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland gelden. Deze zijn na te lezen op Huishoudelijk reglement – Scouting.

Daarnaast hebben wij bij Scouting Rhenova nog wat verder toegespitst op onderwerpen en/of onderwerpen toegevoegd aan onze eigen huishoudelijk reglement. U kunt deze inlezen door hiernaar te vragen bij het bestuur.