Geschiedenis

Scouting Rhenova is een scoutinggroep met een accomodatie in Vleuten voor kinderen in de leeftijd vanaf 5 jaar en voor 18+ leden bij de Rhenostam.

De naam Rhenovagroep bestaat sinds 1976 en betekent hernieuwde groep (rhe = her en nova = nieuw). In dat jaar fuseerden twee zelfstandige katholieke scoutinggroepen tot één nieuwe groep. De Pastoor Boelensgroep voor jongens en de Jacinthagroep voor meisjes. Beiden vinden hun oorsprong in De Meern. Al voor de Tweede Wereldoorlog bestonden er in De Meern aparte jongens- en meisjesorganisaties.

Van de periode voor de Tweede Wereldoorlog is weinig bewaard gebleven omdat de Padvinderij, zoals het toen nog heette, in 1941 door de Duitse bezetter tot verboden organisatie werd verklaard. Ondergronds bleef men echter actief en na de bevrijding in 1945 kwam de Padvinderij tot grote bloei met een hoogtepunt in de jaren vijftig en begin jaren zestig. Onder druk van landelijke subsidiegevers fuseerden in 1973 zeven landelijke jongens- en meisjesorganisaties tot één nieuwe landelijke organisatie en werd gekozen voor de naam Scouting Nederland.

In De Meern werd de naam Scouting in 1976 ingevoerd toen voor de naam Scouting Rhenovagroep gekozen werd. In 2009 heeft een kleine naamsverandering plaatsgevonden, sindsdien heet de groep Scouting Rhenova.


Huisvesting door de jaren heen

Tot 1971 kende de gemeente Vleuten-De Meern zeven Scoutinggroepen afkomstig uit Vleuten en De Meern. Al deze groepen zaten voor die tijd sterk verspreid op meerdere locaties in Vleuten en De Meern totdat in 1971 aan de Europaweg tussen Vleuten en De Meern een schitterend nieuw Scoutingcentrum werd gebouwd. Er wordt één overkoepelende organisatie opgericht, Stichting Scouting Fletiomare. In deze stichting, primair opgericht om de huisvesting van alle zeven scoutinggroepen te behartigen, hebben alle zeven scoutinggroepen, waaronder de Rhenovagroep, zitting. Door fusies zijn uiteindelijk in Vleuten-De Meern twee scoutinggroepen overgebleven, één in Vleuten, de Ridderhofgroep, en één in De Meern: de Rhenovagroep.

De nieuwe locatie moest echter in 1982 verlaten worden omdat de grond nodig was voor de bouw van Sporthal Oudenrijn. De drie houten gebouwen waar het Scoutcentrum uit bestond, zijn in dat jaar verplaatst naar een nieuwe locatie, ook aan de Europaweg, een paar honderd meter verderop. Drie jaar later alweer, in 1985, krijgt Scouting Fletiomare voor het eerst te horen dat ook deze locatie wederom verlaten moet worden i.v.m. geplande woningbouw in Vleuterweide. Jaren van zinloze plannenmakerij en vele uren vergaderen leidden uiteindelijk tot niets. In 2001 werd de zelfstandige gemeente Vleuten-De Meern geannexeerd en kwam onder het bestuur van de gemeente Utrecht.

In al die jaren van onzekerheid werd aan de houten gebouwen slechts het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd waardoor de kwaliteit van de huisvesting dramatisch verslechterde. Twee van de drie gebouwen die bij de Rhenovagroep in gebruik waren zijn uiteindelijk in een dusdanig slechte staat dat uiteindelijk de groep zelf de beslissing heeft genomen dat er niet meer met de eigen leden in de zwaar verouderde gebouwen overnacht kon worden.

Uiteindelijk werd de druk op de benodigde grond zo groot dat er in 2002 door de gemeente Utrecht nieuwe onderhandelingen gestart zijn die er uiteindelijk toe geleid hebben dat de afgeschreven gebouwen eind 2005 gesloopt zijn. De Rhenovagroep heeft een nieuwe locatie toegewezen gekregen, wederom een paar honderd meter verderop, ditmaal aan de rand van het Leidsche Rijnpark (sinds mei 2011: Maximapark). Op deze, hopelijk definitieve, locatie is een nieuw clubgebouw gerealiseerd dat aan alle moderne eisen voldoet. De eerste paal voor dit nieuwe clubgebouw is in december 2005 geslagen. De Rhenovagroep heeft een aantal maanden moeten overbruggen. Tijdelijk onderdak werd gevonden in Sociaal Cultureel Centrum De Schalm in De Meern.


Het spel van scouting

In al die jaren van haar bestaan is Scouting Rhenova zeer actief op het gebied van het Scoutingspel dat gebaseerd is op het spel van verkennen naar de ideeën van Lord Robert Baden Powell. Wekelijks wordt aan kinderen in diverse leeftijdsgroepen, speltakken genaamd, een plezierige vrijetijdsbesteding geboden. Daarbij wordt rekening gehouden met de diverse leeftijden, voor elke leeftijd is er een eigen spelaanbod.

Naast de opkomsten op vaste dagen van de week worden er op groepsniveau ook diverse grotere activiteiten georganiseerd. Elke twee jaar is daar het groepsweekend waarbij de gehele groep met alle speltakken er een weekend op uit gaat. In het tussenliggende jaar is er een stafweekend voor alle kaderleden, leiding en bestuursleden.

Het hoogtepunt van elke speltak is het zomerkamp, voor de bevers een weekend en voor de andere speltakken een week. Hierbij wordt voor de jongere speltakken een blokhut ergens in Nederland gehuurd, de oudere speltakken reserveren een plaats op een scouting kampeerterrein. Dit kan zijn in Nederland maar ook daarbuiten. Zo zijn er speltakken in Duitsland, België, Luxemburg en Engeland op kamp geweest. Ook komt het voor dat de oudste speltak een trekkend zomerkamp organiseert waarbij van de ene plaats naar de andere getrokken wordt en waarbij overnacht wordt in lichtgewicht tenten.

Een absoluut hoogtepunt in de historie van de groep is een uitwisselingsprogramma tussen de Rhenovagroep in De Meern en een scoutinggroep in King-City, Ontario, Canada. In 1988 was de Rhenovagroep met 56(!) personen (jeugdleden, kaderleden en bestuursleden) drie weken te gast in Canada en het jaar daarop, in 1989, is de Canadese scoutinggroep drie weken te gast in Nederland. Vele vriendschappen en zelfs een enkele emigratie zijn hieruit voortgekomen.


Activiteiten en trainingen

Naast activiteiten op locaal niveau biedt Scouting de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten op regionaal, landelijk en zelfs internationaal niveau. Scouting is immers een wereldorganisatie. Scouting Rhenova neemt af en toe deel aan deze activiteiten en komt daar in contact met andere scoutingleden uit de hele wereld. Dit verruimt de blik op de wereld enorm en levert ook weer vaak leuke nieuwe ideeën op voor het spelaanbod bij de Scouting Rhenova.

Van alle kaderleden van Scouting Rhenova wordt verwacht dat zij in het eerste jaar dat zij leiding van een speltak zijn een training volgen voor nieuwe kaderleden. Deze training, de zogenaamde Scouting Academy, wordt op regionaal niveau georganiseerd en vormt de basis om gekwalificeerd leidinggevende bij onze groep te worden. Daarnaast beschikt minimaal een leiding per speltak over een kampeerkwalificatie, deze kwalificatie kan behaald worden na het volgen van een training op regionaal niveau waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan het organiseren van een kamp. Meer informatie over de kwalificaties is te vinden op de website van Scouting Nederland.

Tekst: Rob Swart (oud-voorzitter)