Kosten

Wat kost dat eigenlijk, scouting?

De kosten van scouting zijn onder te verdelen in twee delen: de contributie en zomerkamp, en aanschaf van o.a. kleding (scoutfit).


Contributie

De hoogte van de contributie jaarlijks bepaald tijdens de laatste groepsraad van het seizoen. Instromen na 1 januari betekent een deelcontributie voor dat seizoen. De betaling voor de contributie gebeurt via automatische incasso.

De huidige contributie voor alle jeugdleden € 140,- zal bedragen. Dit zal in twee keer geïnd worden. Hierin zijn alle activiteiten gedurende het jaar inbegrepen, behalve het zomerkamp.


Zomerkamp

De zomerkampbijdrage is €145,- en wordt apart gefactureerd. De betaling voor het zomerkamp gebeurt via automatische incasso. U dient uw kind hiervoor zelf aan te melden op het door de speltakleiding aangegeven moment via sol.scouting.nl. Jeugdleden van de Bevers (5 tot 7 jaar) gaan niet op zomerkamp en betalen dus alleen de jaarcontributie.


U-pas

Indien uw kind een geldige U-Pas heeft, verzoeken we u om contact op te nemen met de penningmeester. Zij kan nagaan voor welke tegemoetkoming uw kind in aanmerking komt en onder welke voorwaarden. Meer info over de U-Pas is na te lezen op www.u-pas.nl.


Penningmeester

De penningmeester zal altijd tijdig aangeven wanneer er een automatische incasso zal plaatsvinden. Heeft u vragen over de contributie of andere financiële vraagstukken, neem dan contact op met de penningmeester via penningmeester@rhenova.nl.


De Scoutfit

Bij scouting hoort een eigen tenue: de Scoutfit. Elke speltak heeft een eigen kleur met bijpassende insignes. De ouders dienen de Scoutfit zelf aan te schaffen via een speciale winkel: de Scoutshop. De groep heeft ook een groepsdas, bij ons is dat een bruine das met een witte bies.

Das bij Rhenova aanschaffen

10 euro over te maken op rekening NL84INGB0006246860 t.n.v. Scouting Rhenova o.v.v. Groepsdas en de naam van het (jeugd)lid en speltak. Wij zorgen er dan voor dat de das bij de speltak van het (jeugd)lid wordt bezorgd.

Voordeel: geen naaiwerk meer én thuis afgeleverd.

Das bij Scoutshop aanschaffen

Vraag om een bruine das. De witte bies krijgt u dan van ons en moet u er zelf opzetten.

Voordeel: u kunt direct ook de andere spullen voor scouting/de scoutfit aanschaffen. Denk aan bloes, schoenen, speltak- en installatie-teken, etc.

Naast de bloes en de das, heeft uw kind bij de installatie ook een speltak-teken en het installatie-teken voor op de bloes nodig. Ook deze zijn via de Scoutshop te koop. Denk naast deze kledingstukken ook aan goede (loop)schoenen. Hoe en wat verder kunt u verder lezen op de pagina over de scoutfit van Scouting Nederland.


Scoutshop


Scoutshop Utrecht
Verlengde Hoogravenseweg 150 a
3525 BL Utrecht
Email: scoutshoputrecht@scouting.nl
Telefoon: 030-2890419

Of je bestelt je Scoutfit online op Scoutshop.nl