Leiding

Iedere leeftijdsgroep draait een eigen programma tijdens de opkomsten. De jeugdleden nemen samen met hun leidinggevenden deel aan leuke en uitdagende activiteiten, hebben de ruimte om te bewegen en om sociale contacten op te doen. Er worden creatieve thema’s bedacht voor het programma dat is aangepast aan de leeftijd binnen het speltak. De leidinggevenden zijn jongeren die zich als vrijwilliger inzetten voor de scoutinggroep. Deze jongeren leren bij de groep op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid dragen, hun eigen programma’s bedenken en kunnen deelnemen aan landelijke en regionale evenementen of organiseren zelf activiteiten. Voor leidinggevenden worden ook trainingen aangeboden.

Elke speleenheid, met uitzondering van de speleenheid van de roverscouts en stammen, wordt begeleid door een team van leidinggevenden. Ongeacht de verhoudingen bestaan de teams uit minimaal twee leidinggevenden, waarvan minstens één gekwalificeerd.


Kwalificaties/Trainingen

Om de uitvoering van het Scoutingspel in de betreffende speltak volgens de landelijk opgestelde richtlijnen uit te kunnen voeren wordt leiding getraind en ontvangen kwalificaties. Er zijn verschillen de kwalificaties; de basis-, de kamp- en de teamleiderskwalificatie. Door middel van een kwalificatieteken op de rechterborst kan worden herkend welke kwalificaties een leidinggevende heeft behaald. Trainingen worden regionaal verzorgd.