Vertrouwenspersoon

Binnen de groep zijn twee personen aangewezen als vertrouwenspersoon: Mark Eckhaus en Peter Goes. Mark is beverleiding binnen onze groep en Peter is een ouder van een jeugdlid en zet zich veel in voor Rhenova. Beide vertrouwenspersonen hebben kennis van de protocollen op het gebied van ongewenst gedrag binnen Scouting Nederland en kennen onze groep van binnenuit.

De vertrouwenspersonen vervullen een (pro)actieve rol bij het continue verbeteren van de organisatiecultuur met als doel het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Beide vertrouwenspersonen zijn beschikbaar als eerste aanspreekpunt bij vragen over (ongewenst) gedrag van jeugdleden, ouders, leiding en andere vrijwilligers binnen de groep. Deze gesprekken worden op verzoek uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Je kunt contact met de vertrouwenspersoon opnemen per email (vertrouwenspersoon@rhenova.nl) of via onderstaande contactformulier. Eén van de vertrouwenspersonen zal dan telefonisch contact met je opnemen.